Peter TSCHERKASSKY SCHMELZDAHIN
février 2018 mars 2018 avril 2018 mai 2018 juin 2018

Agenda

FEV
28
DUKE UNIVERSITY
Durham, NC, États-Unis

PROGRAMMATION
- STADT IN FLAMMEN de SCHMELZDAHIN
- 3RD DEGREE de Paul SHARITS
- BLITZ de Emmanuel LEFRANT
- KOSMOS de Thorsten FLEISCH
- DEGRADATION #1, X-RAY: PART 2. de James SCHNEIDER
- DEGRADATION #2 : SCRATCH de James SCHNEIDER
- LANDFILL 16 de Jennifer REEVES