Abigail CHILD COLECTIVO LOS INGRÁVIDOS FLATFORM
février 2024 mars 2024 avril 2024 mai 2024 juin 2024 août 2024

Agenda

MAR
01
CENTRE POMPIDOU
Paris, France

PROGRAMMATION
- 3/60 BÄUME IM HERBST de Kurt KREN
- GLIMPSE OF THE GARDEN de Marie MENKEN
- EYEWASH de Robert BREER