Alexandre LAROSE Ana VAZ Antoinette ZWIRCHMAYR Barbara HAMMER Cécile FONTAINE Chris WELSBY David RIMMER Etienne O'Leary Gary BEYDLER Germaine DULAC GIRARDET Christoph & MÜLLER Matthias Ian HELLIWELL James WHITNEY Jean PAINLEVÉ Jeanne LIOTTA Jonas MEKAS Jordan BELSON José Antonio SISTIAGA Ken JACOBS Lamia JOREIGE Larry JORDAN Len LYE Marie MENKEN Martha COLBURN Martin ARNOLD Maya DEREN Nicolas REY Oskar FISCHINGER Peter DELPEUT Peter KUBELKA Peter TSCHERKASSKY Robert BREER Robert HUOT Rose LOWDER Sandy DING Sarah PUCILL SCHMELZDAHIN Stan BRAKHAGE Takashi MAKINO Thorsten FLEISCH Viking EGGELING Walther RUTTMANN Warren SONBERT
juillet 2017 août 2017 septembre 2017 octobre 2017 novembre 2017 décembre 2017 janvier 2018

Agenda

AOU
17
BERLIN ATONAL
Berlin, ALLEMAGNE

PROGRAMMATION
- BLAZES de Robert BREER
DEC
07
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA (CCCB)      site internet
Barcelone, ESPAGNE

PROGRAMMATION
- LA PÊCHE MIRACULEUSE de Cécile FONTAINE
- OPUS II, III & IV de Walther RUTTMANN
- IMPRESSIONS EN HAUTE ATMOSPHÈRE de José Antonio SISTIAGA
- TIME FLIES de Robert BREER
- SKELEHELLAVISION de Martha COLBURN
- CRISTAUX LIQUIDES de Jean PAINLEVÉ
- BROUILLARD de Alexandre LAROSE