Alexandre LAROSE Ana VAZ Antoinette ZWIRCHMAYR Barbara HAMMER Cécile FONTAINE Chris WELSBY David RIMMER Etienne O'Leary Gary BEYDLER GIRARDET Christoph & MÜLLER Matthias Ian HELLIWELL James WHITNEY Jean PAINLEVÉ Jeanne LIOTTA Jonas MEKAS Jordan BELSON José Antonio SISTIAGA Ken JACOBS Lamia JOREIGE Larry JORDAN Len LYE Marie MENKEN Martha COLBURN Martin ARNOLD Maya DEREN Nicolas REY Oskar FISCHINGER Peter KUBELKA Peter TSCHERKASSKY Robert BREER Robert HUOT Rose LOWDER Sandy DING Sarah PUCILL SCHMELZDAHIN Stan BRAKHAGE Takashi MAKINO Thorsten FLEISCH Viking EGGELING Walther RUTTMANN Warren SONBERT
juillet 2017 août 2017 septembre 2017 octobre 2017 novembre 2017 décembre 2017

Agenda

NOV
30
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA (CCCB)      site internet
Barcelone, ESPAGNE

PROGRAMMATION
- NOTEBOOK de Marie MENKEN
- WINDOW WATER BABY MOVING de Stan BRAKHAGE
- WALDEN (1ERE BOBINE) de Jonas MEKAS
- LITTLE STABS AT HAPPINESS de Ken JACOBS